Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 - 0371K

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 - 0371K
Art. no. 90140

Availability: Produced to order

 

Please wait...